Chỉ còn 4 tháng nữa, vào ngày 21 - 23/4/2018 tỉnh Quảng Ninh và thị xã Quảng Yên sẽ trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 1080 năm (938 - 2018) và 730 (1288-2018) chiến thắng Bạch Đằng.

 lehoibachdang02

Đây là một sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khẳn định giá trị lớn lao của sự kiện Chiến thắng Bạch Đằng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, đây là hoạt động văn hóa lớn hưởng ứng và chào mừng Năm du lịch Quốc gia 2018 Hạ Long - Quảng Ninh.

nguyen mong

Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 thể hiện tinh thần đoàn kết toàn dân, sự kết hợp giữa quân đội và nhân dân dưới tài thao lược và nghệ thuật dùng binh của người chủ tướng Trần Hưng Đạo. Tư tưởng chính trị - quân sự luôn dựa vào dân, lấy dân làm gốc, “khoan thư sức dân” để xây dựng nên khối đại đoàn kết trong hoàng tộc và triều đình, trong toàn quân và cả nước. Ông luôn nêu tấm gương sáng về lòng trung nghĩa, trung quân, ái quốc, gạt bỏ mọi hiềm khích riêng tư để đoàn kết tôn thất trong triều đình, trong quân đội và trong nhân dân.

Một tư tưởng lớn nổi lên ở Bạch Đằng đó là biết trọng dùng hiền tài, tướng giỏi giúp nước, Quốc công Tiết chế Hưng Ðạo Ðại Vương Trần Quốc Tuấn đã để lại cho dân tộc ta và cho các thế hệ mai sau những tư tưởng chính trị, quân sự tiến bộ, khoa học làm nền tảng cho sự nghiệp giữ nước và dựng nước và xây dựng quân đội Việt Nam lớn mạnh như ngày nay.

images1249515 qtv dai tuong tham quang yen

 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi về thăm và dâng hương tại di tích lịch sử Bạch Đằng thị xã Quảng Yên đã nói : "SÁNG KIẾN CỦA MỘT NGƯỜI DÂN BÌNH THƯỜNG CŨNG CÓ THỂ LÀM NÊN SỰ NGHIỆP LỚN. HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG ĐÃ CHẮT CHIU SÁNG KIẾN CỦA NHÂN DÂN ĐỂ LÀM NÊN SỰ NGHIỆP LỚN CHO DÂN TỘC"...