Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh giao chủ trì, tổ chức Lễ hội Tiên Công 2018 và Đón bằng di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia với quy mô cấp Tỉnh. Đây là một hoạt động lớn chào mừng Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh.

Le hoi tien cong 2

Thông qua sự kiện này nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các giá trị đặc sắc của lễ hội Tiên Công; giới thiệu những nét đẹp văn hóa của lễ hội và giá trị các di tích dòng họ trong quần thể di tích miếu Tiên Công; truyền thống quai đê lấn biển, phát triển kinh tế biển của những người Thăng Long đi mở đất nơi cửa biển Bạch Đằng, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh đến đông đảo nhân dân và du khách thập phương; qua đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần đại đoàn kết, bảo tồn và phát huy những giá trị của di sản văn hóa, góp phần tích cực vào việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa mới, xây dựng con người Quảng Yên, Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Với chủ đề “Về miền di sản văn hóa Tiên Công”, chương trình Khai hội Tiên Công 2018 và Đón bằng di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia lễ hội Tiên Công diễn ra trong 4 ngày từ 19/2/2018 - 22/2/2018 (Tức ngày 4 - 7 Tháng Giêng năm Mậu Tuất) với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và các trò chơi dân gian phong phú. Đặc sắc nhất là các đoàn rước cụ Thượng bằng kiệu võng đào lên miếu Tiên Công mang đậm nét văn hóa Thăng Long nơi cửa biểu; các trò chơi dân gian: Cờ người, Tổ tôm điếm, Chơi đu, Hát đúm giao duyên...

- Ngày 19/02/2018: (Tức ngày 04 tháng Giêng năm Mậu Tuất): Từ 11h30’, tại các từ đường, gia đình dòng họ Tiên Công, khu vực Hà Nam, TX Quảng Yên tổ chức tế Tổ và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thơ, chúc Thọ, mừng Thọ;

- Ngày 20/02/2018: (Tức ngày 05 tháng Giêng năm Mậu Tuất): Từ 8h Khai hội Tiên Công 2018 và đón bằng Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, tại Sân khấu chính miếu Tiên Công, xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên; Chương trình nghệ thuật chào mừng với chủ đề “Về miền di sản văn hóa Tiên Công”; 11h Tế “Yết” tại miếu Tiên Công;

- Ngày 21/02/2018: (Tức ngày 06 tháng Giêng năm Mậu Tuất): Từ 8h Triển lãm thư pháp; Giải cờ người thị xã, chơi Tổ tôm điếm, Kéo co, Cờ thẻ, Chơi đu, Hát đúm; Từ 19h 30’, Chương trình văn nghệ phục vụ nhân dân và chào mừng lễ hội;

- Ngày 22/02/2018: “Chính hội” (Tức ngày 07 tháng Giêng năm Mậu Tuất): Từ 6h 30’ các đoàn rước cụ Thượng về miếu Tiên Công lễ Tổ với quy mô đoàn rước cụ Thượng đông nhất từ trước tới nay (có 4 Đoàn rước Tập thể và 7 đoàn rước cá nhân). Các hoạt động văn hóa, thể thao và trò chơi dân gian trong lễ hội: Hát quan họ, Giải cờ người thị xã, Tổ tôm điếm, Kéo co, Cờ thẻ, Chơi đu... 11h 30’ Tế “Giã hội” tại miếu Tiên Công.

I. Nội dung chính của Chương trình nghi lễ ngày 20/2/2018
1. Tên và chủ đề chương trình: 
KHAI HỘI TIÊN CÔNG 2018
VÀ ĐÓN BẰNG DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA 
LỄ HỘI TIÊN CÔNG
Quảng Yên, ngày 20 tháng 2 năm 2018
2. Quy mô: Cấp Tỉnh. 
3. Chỉ đạo: Uỷ ban nhân dân Tỉnh.
4. Thực hiện: Ủy ban nhân dân TX Quảng Yên và Ban Tổ chức lễ hội.
5. Thời gian: Từ 8h 00’ đến 11h00’ ngày 20/02/2018 (Tức ngày 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất).
6. Địa điểm: Tại di tích miếu Tiên Công, xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
7. Thành phần tham dự:
7.1.Đại biểu khách mời: 
- Đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Ủy ban UNESCO Việt Nam, Cục Di sản văn hóa, Tổng Cục du lịch.
- Đại biểu lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh;
- Đại biểu một số huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; 
- Đại diện một số Tập đoàn và doanh nghiệp lớn đang đầu tư tại thị xã Quảng Yên và trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;
- Đại biểu một số Công ty Lữ hành du lịch trong và ngoài nước;
- Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh;
- Đại biểu Lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ;
- Đại biểu Lãnh đạo Thị uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ thị xã;
- Đại biểu Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thị xã;
- Đại biểu Lãnh đạo các xã, phường;
- Đại biểu các dòng họ trên địa bàn thị xã.
7.2. Nhân dân và khách du lịch về dự lễ: (Khoảng 8.000 - 10.000 người).

II. Chương trình nghi lễ
* Từ 7h 30’- 8h: Đón tiếp đại biểu tại Sân khấu chính.
- Đại biểu và các khối tập kết ở khu vực Sân khấu chính.
- Ổn định tổ chức buổi lễ.
* Từ 8h – 8h 20’: Nghi lễ dâng hương tưởng niệm các Tiên Công.
- Thành phần tham dự: Lãnh đạo Bộ VHTTDL, Cục di sản văn hóa; Lãnh đạo TW; Lãnh đạo Tỉnh và Thị xã dâng hương tưởng niệm các Tiên Công tại miếu Tiên Công, xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
* Từ 8h 30’: Khai hội Tiên Công 2018 và đón bằng Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia lễ hội Tiên Công. 
- Màn trống hội chào mừng thể hiện truyền thống Tiên Công khai canh mở đất (Do đoàn kịch Quảng Ninh thực hiện);
- Chào cờ: 
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- Báo cáo giá trị di sản và cam kết bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia lễ hội Tiên Công;
- Công bố Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh danh lễ hội Tiên Công là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
- Nghi lễ trao bằng;
- Lãnh đạo cấp trên phát biểu;
- Lãnh đạo Tỉnh phát biểu và Gióng trống khai hội Tiên Công 2018;
- Lãnh đạo TX Quảng Yên cảm ơn, đáp từ.
* Từ 10h - 10h 30’: Chương trình nghệ thuật chào mừng với chủ đề: “Về miền di sản văn hóa Tiên Công” do các diễn viên quần chúng của thị xã Quảng Yên thực hiện.
* Từ 11h00’: Tế “Yết” khai hội (Đoàn tế xã Cẩm La thực hiện).
*Buổi chiều:
- Nhân dân và khách thập phương hành lễ;
- Các hoạt động văn hóa, thể thao: Chơi đu, cờ người, tổ tôm điếm…

III. Về hoạt động báo chí, cung cấp thông tin và tác nghiệp báo chí
- Thông tin chính thức về Chương trình Khai hội Tiên Công 2018 và Đón bằng di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia lễ hội Tiên Công được đăng tải đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử; website dulichquangyen và fanpage DDCI Quảng Yên tại địa chỉ: http://www.quangninh.gov.vn/d…/TXQuangYen/Trang/Default.aspx; website https://dulichquangyen.vn/ và fanpage:https://www.facebook.com/DDCIQUANGYEN/ trong chuyên mục “Thông cáo báo chí chương trình Khai hội Tiên Công 2018 và Đón bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội Tiên Công”.
_____________________________________

Đầu mối liên hệ cung cấp thông tin qua Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Quảng Yên, cơ quan Thường trực Ban Tổ chức: Địa chỉ số 35 Ngô Quyền, phường Quảng Yên, TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
1. Ông Ngô Đình Dũng, Phó Trưởng phòng Phụ trách, Phó Trưởng Ban Tổ chức, Tiểu Ban Tuyên truyền Khánh tiết và nội dung; Điện thoại: 0912.091.992; Email: dinhdungceo@gmail.com.
2. Ông Phạm Tuấn Cường Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã Quảng Yên; Phó Trưởng ban, Tiểu ban Tiểu Ban Tuyên truyền Khánh tiết và nội dung; Điện thoại: 0982.056.558; Email: phamtuancuong1979@gmail.com.
3. Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng, Phó Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã Quảng Yên; Thường trực Tiểu ban Lễ Tân hậu cần. Điện thoại: 0127.557.1974; Email: hongai74@gmail.com.
4. Ông Lê Minh Cường, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Tiểu ban Lễ Tân hậu cần. Điện thoại: 0918.856.289; Email: leminhcuongqy@gmail.com.