Sau 2 năm triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn ở thị xã Quảng Yên đã thực sự đổi thay. Nhiều công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội được đầu tư xây dựng, tạo cơ sở, tiền đề quan trọng để người dân Quảng Yên vươn lên làm giàu. Họ đã thấy được lợi ích mang lại cho bản thân, gia đình, cộng đồng và phấn khởi chung sức xây dựng nông thôn mới.

Đến Quảng Yên hôm nay, dễ dàng nhận thấy sự đổi thay của miền quê này với những con đường liên thôn, liên xã trải bê tông bằng phẳng, rộng rãi, đường làng ngõ xóm sạch đẹp, những ngôi nhà cao tầng mọc trên hai bên đường quốc lộ 10A và quốc lộ 18 đoạn qua thị xã, thi thoảng lại bắt gặp vài căn biệt thự sang trọng. Nhiều cơ sở sản xuất, đóng mới sửa chữa tầu thuyền, sản xuất gạch, kinh doanh vật liệu xây dựng, gia công đồ gỗ, chế biến nông - lâm sản, dịch vụ vận tải,... hoạt động tấp nập, hối hả.    

 

 

Để tạo bước đi thích hợp trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới, Quảng Yên không chọn các địa phương làm điểm, mà triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các xã, phường.  Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện, nhiều địa phương đã có cách làm hay, phù hợp, huy động được cả sức người, sức của trong nhân dân để xây dựng chương trình nông thôn mới. Từ cách làm này, chỉ sau hơn 2 năm thực hiện, Quảng Yên đã có 5 địa phương là: Hà An, Phong Cốc, Nam Hòa, Yên Giang, Cộng Hòa về đích Chương trình nông thôn mới trong năm 2012. Xác định xây dựng nông thôn mới là cơ hội tốt, là đòn bẩy quyết định để thị xã có thể tạo bước đột phá trong quá trình đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, từ đó làm thay đổi bộ mặt nông thôn ở địa phương. Muốn hoàn thành có hiệu quả các nội dung, tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, phải huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong toàn thị xã. Trong đó, chú trọng vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí vệ sinh môi trường, nâng cao thu nhập phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình hạ tầng cơ sở khác.

 

 

 

Sớm nhận thức đúng về Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) là điều kiện tiên quyết cho sự thành công phát triển kinh tế - xã hội. Quảng Yên đã coi trọng công tác tuyên truyền vận động, làm cho người dân thấy rõ và thực sự khẳng định được vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM và thực hiện tốt phương châm “nông dân biết, nông dân bàn, nông dân toàn quyền chọn hạng mục đầu tư, nông dân làm, nông dân kiểm tra-giám sát và nông dân thụ hưởng”. Do đó, thay vì trông chờ vào Nhà nước, người dân ở các địa phương đã thấy việc xây dựng NTM là việc của mình, đem lại lợi ích cho chính bản thân và gia đình mình.

 

 

Ngoài ra, nhờ thực hiện nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch cả trước, trong và sau khi đạt các tiêu chí NTM; khai thác và phát huy đồng bộ, đa dạng các nguồn vốn; lồng ghép, kết hợp với nhiều cuộc vận động, phong trào khác như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”; trao quyền chủ động chỉ đạo chương trình xây dựng NTM cho các cán bộ cấp xã, phường có năng lực đã phát huy được tối đa tính chủ động, sáng tạo khi triển khai chương trình,…nên Chương trình xây dựng NTM ở Quảng Yên đã đạt được những kết qủa bước đầu.

 

 

Góp phần không nhỏ vào kết quả trên là công tác tuyên truyền, vận động. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân phải hiểu và thấy rõ được xây dựng nông thôn mới không chỉ cấp chính quyền, mà phải có sự đồng thuận của người dân, nhân dân phải là chủ thể, từ đó có ý thức trách nhiệm tham gia, hưởng ứng. Bằng nhiều kênh tuyên truyền, Quảng Yên duy trì đều đặn việc tuyên truyền, vận động và quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước tạo sự thống nhất cao trong quá trình triển khai thực hiện; phát động các đoàn thể quần chúng tham gia tích cực, mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đoàn thể là một tuyên truyền viên. Tuyên truyền để nhân dân hiểu xây dựng nông thôn mới phải xây dựng nên những con người mới, mỗi người dân là một chiến sỹ xung kích trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Chính nhờ có sự dân chủ bàn bạc, tham gia đóng góp ý kiến của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, khi thị xã có cơ chế hỗ trợ phong trào làm đường giao thông thôn xóm đã được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia. Không chỉ có những người dân địa phương mà còn có những người con Quảng Yên thành đạt, xa quê, đã đóng góp một phần không nhỏ vào xây dựng nông thôn mới.

 

 

Chương trình xây dựng nông thôn mới đã đem lại kết quả tích cực và được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, do đó, người dân đã tự nguyện đóng góp tiền của, ngày công lao động và hiến đất xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở và làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nhân dân các xã, phường đã tự nguyện đóng góp trên 58 tỷ đồng; trong đó có 2.551 hộ dân hiến 108.976 mét vuông đất, 3.364 mét tường rào, 207 chiếc cổng, 4.563 cây có giá trị và hơn 26.500 ngày công lao động.... Bên cạnh việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, một trong những điểm nhấn trong công tác xây dựng nông thôn mới ở thị xã Quảng Yên là nâng cao thu nhập cho người dân. Thực tế, nhiều năm qua trình độ sản xuất nông nghiệp ở Quảng Yên còn nhiều hạn chế, đất đai manh mún, hệ thống thuỷ lợi tưới tiêu chưa đồng bộ nên chất lượng sản phẩm nông nghiệp còn thấp. Do vậy, để xây dựng nông thôn mới, Quảng Yên đã ban hành nghị quyết chuyên đề, xây dựng chương trình, kế hoạch về phát triển nông - lâm nghiệp, chăn nuôi thủy sản, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước tổ chức lại sản xuất theo hướng tạo ra vùng sản xuất hàng hoá tập trung. Nhiều mô hình mới đã được xây dựng đem lại thu nhập cao cho người dân như chăn nuôi gà chuyên trứng, gà Đông Cảo, nuôi lợn theo hướng trang trại, nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch, sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt-GAP.... Đến nay, toàn thị xã có khoảng 2 nghìn hộ nông dân áp dụng mô hình mới trong phát triển thủy sản; trong số đó có nhiều hộ đã vươn lên làm giầu. Nhờ đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp nông dân, hiện nay đời sống của người nông dân ở Quảng Yên đã được cải thiện đáng kể. Đến hết năm 2012, toàn thị xã đã có 10.248 hộ gia đình nông dân đạt danh hiệu hộ gia đình sản xuất giỏi các cấp, chiếm 49,7% số hộ nông dân trong toàn thị xã; trong đó có 394 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Tiêu biểu nhất là các xã, phường như Tân An, Tiền An, Yên Hải, Hiệp Hoà, Phong Cốc, Phong Hải, Hà An, Minh Thành...

 

 

Quảng Yên đã đi qua được nửa chặng đường xây dựng nông thôn mới, vẫn còn những tiêu chí về đích đang chờ phía trước. Nhưng với sự năng động, sáng tạo dám nghĩ, dám làm của Đảng ủy, chính quyền và sự đồng lòng đoàn kết của nhân dân trong toàn thị xã, tin rằng đến năm 2015 Quảng Yên sẽ cơ bản về đích trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

 

 

 

 

Có thể khẳng định, Quảng Yên đã huy động được cả hệ thống chính trị tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới. Biết phát huy được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân; đồng thời đề cao vai trò chủ thể của mỗi người dân, xem dân là gốc. Quảng Yên đang phấn đấu trở thành đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Từ kết quả này mới thấy lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị “Dễ trăm lần không dân cũng chịu- khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Quảng Yên đang trở thành điểm sáng về xây dựng nông thôn mới để các địa phương học tập, làm theo.

 

 

 

 

 

 

 


theo: quangninh.gov.vn

Bùi Niên