• Chùa Hưng Linh - Hưng Học - Nam Hòa

  Chùa Hưng Linh - Hưng Học - Nam Hòa

  Chùa Hưng Linh (Hưng Linh Tự) được xây dựng vào thời Lê (khoảng năm 1590) thuộc thôn Hưng Học - Nam Hòa - Quảng Yên - Quảng Ninh.

  » Chi tiết

 • Chùa Pháp Âm - Yên Đông - Yên Hải

  Chùa Pháp Âm - Yên Đông - Yên Hải

  Chùa Pháp Âm hay còn gọi là chùa Yên Đông thuộc Yên Đông - Yên Hải - Quảng Yên - Quảng Ninh được xây dựng khoảng năm 1470, sau nhiều lần trùng tu khang trang như ngày nay. Năm 2000, chùa được Bộ Văn hóa - Thông tin cấp bằng công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật theo Quyết định số 30/QĐ-BVHTT ngày 24/11/2000.

  » Chi tiết

 • Chùa Giữa Đồng - phường Nam Hòa

  Chùa Giữa Đồng - phường Nam Hòa

  Chùa Giữa đồng thuộc địa phận Phường Nam Hòa - Quảng Yên - Quảng Ninh được dân Đồng Cốc xây dựng khoảng năm 1797 có tên là chùa Giữ Đồng, sau này đổi tên thành chùa Giữa Đồng.

  » Chi tiết

 • Chùa Quỳnh Biểu - Liên Hòa

  Chùa Quỳnh Biểu - Liên Hòa

  Chùa Quỳnh Biểu còn có tên là Quỳnh Biểu Tự được xây dựng vào khoảng thế kỷ XVI thuộc địa phận xã Liên Hòa - Quảng Yên - Quảng Ninh. Hiện nay trong chùa có 9 pho tượng Phật, 1 pho tượng Đức Ông, 1 pho tượng Đường Tăng, 2 pho tượng Hộ Pháp và 3 pho tượng Mẫu.

  » Chi tiết

 • Chùa Rui - Liên Vị

  Chùa Rui - Liên Vị

  » Chi tiết

 • Chùa La Khê - xã Tiền An

  Chùa La Khê - xã Tiền An

  Chùa La Khê nằm trong khuôn viên Đền Chùa La Khê - xã Tiền An - thị xã Quảng Yên - tỉnh Quảng Ninh

  » Chi tiết

 • Chùa La - Cẩm La

  Chùa La - Cẩm La

  Chùa La còn gọi là Tam Thánh Tự được xây dựng vào khoảng thế kỷ XVI tại khu vực Thầu Đâu - Cẩm La - Quảng Yên - Quảng Ninh. Năm 2006 được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cấp bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh theo Quyết định số 4225-QĐ/UBND ngày 28/12/2006.

  » Chi tiết

 • Chùa Hang - Minh Thành

  Chùa Hang - Minh Thành

  Chùa Hang còn có tên là Động Linh Sơn Tự. Chùa nằm trong một hang đá núi Vũ Tướng, khu Động Linh - Minh Thành - Quảng Yên - Quảng Ninh. Cảnh quan chùa Hang đẹp, tự nhiên và còn rất hoang sơ. Trong chùa có 6 tượng phật và một số bát hương cổ có giá trị. Chùa mở cửa quanh năm để tiếp đón du khách về tham quan và lễ chùa.

  » Chi tiết

Video Clip

Quảng bá doanh nghiệp