Bảo tàng Bạch Đằng nằm cạnh ngã tư phường Quảng Yên, trung tâm thị xã. Qua các hiện vật bảo tàng, du khách sẽ được chứng kiến toàn bộ tiểu sử của trận thủy chiến Bạch Đằng đại thắng năm 1288 và tìm hiểu lịch sử, văn hóa của mảnh đất và con người Quảng Yên để làm hành trang du khảo, khám phá miền di sản.Ảnh 1. Hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về lịch sử tỉnh lỵ Quảng Yên


Ảnh 2. Hướng dẫn viên giới thiệu về chiến thắng Bạch Đằng