Quảng Yên có chợ lớn là chợ Rừng ở phường Quảng Yên; chợ Minh Thành, phường Minh Thành; chợ Rộc xã Tiền An, chợ Hà An phường Hà An; chợ Phong Cốc, phường Phong Cốc; chợ Liên Vị, xã Liên Vị. Các chợ nhiều mặt hàng phong phú và đa dạng, giá rẻ, đặc biệt là dồi dào các loại hải sản biển tươi sống như  ngán, sò huyết, hà cồn, ốc đẽ, sâu đất, bề bề, ruốc ngòi, tôm he, cá bớp, cua bể, cá nhệch, cá song...Nhiều món ẩm thực được người dân chế biến nổi tiếng trong vùng như: nem chua, nem chạo, bánh gio, bánh cuốn...