PHƯỜNG QUẢNG YÊN
 
 Khách sạn Capital - phường Quảng Yên
Tiêu chuẩn: 3 sao
Số phòng: 22 phòng
Dịch vụ khác: Ăn sáng, cafe, karaoke
Địa chỉ: Số 125, đường Trần Nhân Tông, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên
Điện thoại: 0203 3626 067


   
 Khách sạn Sông Chanh - phường Quảng Yên
Tiêu chuẩn:
Số phòng: 10
Dịch vụ khác: Tổ chức tiệc cưới, karaoke
Địa chỉ: Số 72 - Nguyễn Bình - khu Giếng Chanh - thị xã Quảng Yên
Điện thoại: 0983875104
 
   
Khách sạn Đông Phương - p. Quảng Yên
Tiêu chuẩn:
Số phòng:
Dịch vụ khác:
Địa chỉ:
Điện thoại:
 
   
 Nhà nghỉ Bến Giang - phường Quảng Yên
Số phòng:
Dịch vụ khác:
Địa chỉ: Ngã ba chợ Rộc - khu Kim Lăng - phường Quảng Yên - thị xã Quảng Yên
Điện thoại: 0912 260 932
 
 
 
 PHƯỜNG YÊN GIANG
 
Nhà nghỉ Bình Minh - phường Yên Giang
Số phòng: 8
Dịch vụ khác:
Địa chỉ: Khu 6 - phường Quảng Yên - thị xã
Quảng Yên
Điện thoại: 0203 3683402/0979875195
 
   
 Nhà nghỉ Anh Thơ - phường Yên Giang
Số phòng: 6
Dịch vụ khác:
Địa chỉ: Khu 6 - phường Nam Hòa - thị xã Quảng Yên
Điện thoại: 0167 9206788
 
   
 PHƯỜNG CỘNG HÒA
 
 Nhà nghỉ Nguyễn Thị Nhâm - phường Cộng Hòa
Số phòng: 8
Dịch vụ khác:
Địa chỉ: Khu Hợp Thành - phường Cộng Hòa - thị xã Quảng Yên
0203 3540038
 
   
Nhà nghỉ Nguyễn Thị Nhượng - p Cộng Hòa
Số phòng: 10
Dịch vụ khác:
Địa chỉ: Khu Hợp Thành - phường Cộng Hòa - thị xã Quảng Yên
Điện thoại: 0203 3681027
 
   
Nhà nghỉ Đỗ Mai Hương - phường Cộng Hòa
Số phòng: 8
Dịch vụ khác:
Địa chỉ: Khu Hợp Thành - phường Cộng Hòa - thị xã Quảng Yên
Điện thoại:
 
   
 Nhà nghỉ Hoàng Khánh - phường Cộng Hòa
Số phòng: 14
Dịch vụ khác:
Địa chỉ: Khu Đống Vông - phường Cộng Hòa
- thị xã Quảng Yên
Điện thoại:  0203 3547664
 
   
 PHƯỜNG MINH THÀNH
 
 Nhà nghỉ Minh Đức - phường Minh Thành
Số phòng: 3
Dịch vụ khác:
Địa chỉ: Khu Tân Thành - phường Minh Thành - thị xã Quảng Yên
Điện thoại: 0333 873 092
 
   
 Nhà nghỉ Huy Hoàng - phường Minh Thành
Số phòng: 6
Dịch vụ khác:
Địa chỉ: Khu Tân Thành - phường Minh Thành - thị xã Quảng Yeen
Điện thoại: 0203 3686152
 
   
 Khách sạn Long Đạt - phường Minh Thành
Số phòng: 36
Dịch vụ khác: Massage, xông hơi, karaoke, tổ chức tiệc cưới
Địa chỉ: Phường Minh Thành -thị xã Quảng Yên
Điện thoại: 0203 3873659
0942566366
 
   
 Nhà nghỉ Châu Giang - phường Minh Thành
Số phòng:
Dịch vụ khác:
Địa chỉ: Khu Cát Thành - phường Minh Thành - thị xã Quảng Yên
Điện thoại:
 
   
 Nhà nghỉ 369 - phường Minh Thành
Số phòng: 5
Dịch vụ khác:
Địa chỉ: Khu Cát Thành - phường Minh Thành - thị xã Quảng Yên
Điện thoại: 033 3873 369
 
   
 PHƯỜNG ĐÔNG MAI
 
 Nhà nghỉ Ngọc Hà - phường Đông Mai
Số phòng:4
Dịch vụ khác:
Địa chỉ: Khu Thuận Thành - phường Đông Mai  - thị xã Quảng Yên
Điện thoại:0972855918
 
   
 Nhà nghỉ Ngân Hà - phường Đông Mai
Số phòng 6
Dịch vụ khác:
Địa chỉ: Khu Tân Mai - phường Đông Mai - thị xã Quảng Yên
Điện thoại: 033 3686855
 
   
 Nhà nghỉ Thương Thương - phường Đông Mai
Số phòng: 7
Dịch vụ khác:
Địa chỉ: Khu Tân Mai - phường Đông Mai - thị xã Quảng Yên
Điện thoại: 0203 3686177
 
   
 Nhà nghỉ Biểu Nghi - phường Đông Mai
Số phòng:9
Dịch vụ khác: Karaoke
 Địa chỉ: Khu Tân Mai - phường Đông Mai - thị xã Quảng Yên
Điện thoại: 033 3873095
 
   
 Nhà nghỉ Phương Hoa - phường Đông Mai
Số phòng: 5
Dịch vụ khác:
Địa chỉ: Khu Tân Mai - phường Đông Mai - thị xã Quảng Yên
Điện thoại:
 
   
 Nhà nghỉ Tùng Anh - phường Đông Mai
Số phòng: 5
Dịch vụ khác:
Địa chỉ: Khu Tân Mai - phường Đông Mai - thị xã Quảng Yên
Điện thoại: 0203 3873495
 
   
 PHƯỜNG HÀ AN
 
 Nhà nghỉ Vũ Văn Chiến - phường Hà An
Số phòng: 4
Dịch vụ khác:
Địa chỉ: Khu 1 - phường Hà An - thị xã Quảng Yên
Điện thoại:
 
   
 PHƯỜNG PHONG CỐC
 
 Nhà nghỉ Đặng Văn Ngữ- phường Phong Cốc
Số phòng: 7
Dịch vụ khác:
Địa chỉ: Khu 6- phường Phong Cốc - thị xã Quảng Yên
Điện thoại: 0913265120
 
   
 Nhà nghỉ Tô Tiến Tùng - phường Phong Cốc
Số phòng: 5
Dịch vụ khác:
Địa chỉ: Khu 4 - phường Phong Cốc - thị xã Quảng Yên
Điện thoại: 0915424000
 
   
 PHƯỜNG PHONG HẢI
 
 Nhà trọ Vũ Văn Biều- phường Phong Hải
Số phòng:3
Dịch vụ khác:
Địa chỉ: Khu 7 - phường Phong Hải - thị xã Quảng Yên
Điện thoại:
 
   
 XÃ LIÊN HÒA
 
 Nhà nghỉ Hương Quỳnh - xã Liên Hòa
Số phòng: 6
Dịch vụ khác:
Địa chỉ: Xóm 5 - xã Liên Hòa - thị xã Quảng Yên
Điện thoại: 0203 3875806
 
   
 Nhà nghỉ Đức Hải - xã Liên Hòa
Số phòng: 8
Dịch vụ khác:
Địa chỉ: Xóm 2 - xã Liên Hòa - thị xã Quảng Yên
Điện thoại: 0203 3680812