Phóng sự đạt giải vàng liên hoan Phát thanh Truyền hình tỉnh Quảng Ninh năm 2013
Tác giả: Hồng Quảng , Bùi Niên - Đài Truyền thanh Truyền hình thị xã Quảng Yên